Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Cudowny wpływ modlitwy różańcowej

 

P. Helena D. opowiada jak dalece modlitwa różańcowa podoba się Najświętszej Maryi Pannie, kiedy wyprasza u Niej pomoc w zwyczajnych trudnościach życiowych. Miała ona siostrę zamężną, o której tak mówi:

 

"Siostra moja wyszedłszy za mąż za cudzoziemca, znalazła się podczas wojny w bardzo trudnych okolicznościach, a przy tym dręczona tęsknotą do rodzinnego kraju i do rodziny, której dawno nie widziała. Władze tamtejsze nie chciały jej dać pozwolenia wyjazdu a mąż na wypadek wyjazdu chciał jej odebrać jedyne dziecko, kilkuletniego synka i taki stan udręki ciągnął się lat parę, była w końcu zrozpaczoną i bezradną. Przejęta smutkiem z powodu tych przykrości siostry, ofiarowałam ją Matce Boskiej Różańcowej i zaczęłam się modlić na koronce. Skutek okazał się cudowny, po mojej modlitwie pozwolenie wyjazdu w sposób niezwyczajny siostra otrzymała i przybyła zdrowo ze synkiem do domu rodzicielskiego.

 

Dotrzymując więc wotum, podaję fakt ten do publicznego ogłoszenia i serdeczną radę, by wszyscy w strapieniu uciekali się pod opiekę Matki Najświętszej i odmawiali różaniec a cudowny skutek okaże się w niedługim czasie".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 387.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: