Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Różaniec pomocą w służbie Bożej

 

Jak wielką pomoc przynosi różaniec kapłanom w ich pracy duszpasterskiej niezliczone są tego dowody. Dla przykładu na razie niech będzie ten, który podaje do wiadomości publicznej Ks. B. F. proboszcz pewnej parafii.

 

Oto jego słowa:

 

W mojej parafii chorował na suchoty pewien młodzieniec, dwukrotnie nakłaniałem go do przyjęcia Sakramentu św. ale bezskutecznie. Idąc po raz trzeci do niego, gorąco modliłem się do Matki Bożej Różańcowej, prosząc Ją o pomoc, i przyrzekłem także publicznie złożyć Jej podziękowanie, gdy zostanę wysłuchanym. Chory tym razem chętnie się wyspowiadał i przyjął ostatnie św. Sakramenty.

 

Za tę łaskę publicznie dziękuję Królowej Różańca św.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 392.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: