Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.

 

Sprawiedliwe sądy Boże

 

Przy jak najpiękniejszej pogodzie opuścił okręt wy­brzeże Afryki, wioząc do małego miasta portowego Adriatyku owoce południowe. Oprócz służby okrętowej znajdo­wało się tam również około 70 pasażerów, a między nimi misjonarz – zakonnik wracający do Dalmacji dla poratowania nadwątlonego pracą zdrowia. Czas długi rozmawiał on z towarzyszami podróży, poczym usiadł na pokładzie, od­mówił najpierw brewiarz a następnie przesuwał nabożnie ziarnka różańca. Nikt nie śmiał mu w tym przeszkadzać. Dwóch tylko młodzieńców spoglądało nań z ukosa, śmiali się zeń i szydzili z jego nabożeństwa. Jak gdyby dla uzu­pełnienia swych drwin i żartów niewczesnych stanęli przed kapłanem w ten sposób, że mu zupełnie zasłonili widok na morze. Trwało to z kwadrans. W tym samym czasie prze­jeżdżał obok statku parowiec. Podróżni witali się nawzajem z dali powiewaniem chusteczkami, zamieniono ukłony, radość panowała ogólna. Przerwał ją dopiero okrzyk bolesny jedne­go z dwóch młodzieńców a powodem tego okrzyku było to, iż młodzieniec wyjmując z kieszeni notes, upuścił przypad­kowo cały swój zasób pieniężny do morza. Obaj pobledli z przerażenia. Towarzysz jego, który najbardziej drwił z zakonnika odmawiającego różaniec, widząc, iż woreczek z pieniędzmi pływa po powierzchni wody, wskoczył do morza by go wydobyć. Już miał go w ręku, już wracał z nim do okrętu, gdy nagle utracił siły i znikł w głębinach. Rzuciło się wprawdzie kilku majtków na ratunek, daremnie jednak – młodzieniec znalazł grób w morzu.

 

Tymczasem zakonnik widząc, że ratunek daremnym, ukląkł i wraz z całą załogą okrętową odmówił głośno trzy "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś" i "Wieczne odpoczywanie" za spokój duszy tego, który pełen sił młodzieńczych przed chwilą drwił z niego.

 

Tak więc w kilku chwilach jeden z naśmiewców utracił cały swój majątek a drugi życie. Czyż nie jasny to dowód, że Bóg sprawiedliwy nieraz tej samej chwili karze tych, co się naśmiewają ze sług Jego i drwią z praktyk religijnych?

 

(Według "Herz Jesu Kalender" 1901, str. 86).

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 33-34. 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: