Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Różaniec św. a powołanie

 

Różaniec źródłem zbawienia

 

Około roku 1858 żyła w Londynie młoda, 18-to letnia panienka zachwycającej piękności i zamiłowana w życiu światowym. Młoda Annetta X... pobierała wykształcenie w pensjonacie pod okiem przezacnej mistrzyni. Mimo to jednak, starsza siostra Annetty również światowa osoba, wciągała często młode dziewczę w życie pełne próżności i zabaw, którym obie z upodobaniem hołdowały.

 

Często przyjmowane one były na salonach Marszałka C... gubernatora Londynu; ani jedno zebranie, ani jeden bal nie odbył się bez współudziału obu sióstr.

 

Łaska jednak działała w sercu Annetty, która czuła, że jest na złej drodze. Dnia jednego rzekła do przełożonej pensjonatu:

 

– Pani, – jakżebym pragnęła zostać zakonnicą!

 

Zacna przełożona, znając kokieterię, próżność i lekkie usposobienie Annetty, uważała jej słowa za żart, przeto odpowiedziała z powagą:

 

– Annetto! nie należy żartować z rzeczy świętych! Wiesz o tym, iż nie lubię tego, by obracać w śmieszność, osoby zakonne!

 

– Pani – odrzekła Annetta – nie żartuję bynajmniej.

 

I opowiedziała swej mistrzyni wszystko, jak łaska Boża działa w jej duszy tajemnie.

 

Przełożona, w przeświadczeniu o szczerości Annetty, przyrzekła jej pomóc w spełnieniu tego zamiaru. Najpierw tedy udały się do Sióstr szpitalnych. Lecz te widząc, iż postulantka jest tak wątłą i słabych sił, odmówiły jej przyjęcia.

 

Annetta, nie umiejąc się oprzeć wpływowi swej siostry, znowu się rzuciła w wir zabaw i przyjemności światowych.

 

Dnia jednego przecież, biedne dziewczę postanowiło zerwać stanowczo te więzy ze światem – i powróciło w tym celu do dawnej swej mistrzyni, prosząc ją o pomoc ponownie.

 

Tym razem zapukała Annetta do furty Trapistek w N... Lecz jakżeż jej wątłe zdrowie znieść zdoła ostrości ich reguły? Nie zastanawiała się ona wiele nad tym – i nie stawiano jej też trudności w przyjęciu, gdyż było widoczną rzeczą, iż działa pod szczególnym wpływem łaski Bożej.

 

Lecz niestety! czekały ją doświadczenia Boże.

 

Zaledwo bowiem została obleczoną, zachorowała tak mocno na oczy, iż przełożona zmuszoną była odesłać ją do rodziny.

 

I oto znowu znalazła się w towarzystwie swej światowej siostry! Lecz tym razem świat już nie pociągał jej swym złudnym urokiem i gdy zdrowie Annetty polepszyło się, natychmiast powróciła w klasztorne zacisze. Tam, po roku nowicjatu uczyniła profesję; lecz wkrótce zapadła na chorobę płucną, z której już wyzdrowieć nie miała...

 

Widząc zbliżającą się już ostatnią chwilę, przełożona zapytała Annetty, czy pragnie przywilejem ostatnim ich reguły, być złożoną na popiele w chwili śmierci?

 

Chora skinęła głową na znak zezwolenia, a następnie zapadła w długie jakby zachwycenie, z którego to stanu wychodząc, zawołała silnym głosem:

 

– Sąd mój dokonany! Jestem zbawioną!... Otrzymałam miłosierdzie od Jezusa!

 

I po tych słowach zasnęła spokojnie na wieki!...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I jak się to stało, że ta dusza, tak silnie związana ze światem zdołała się zdecydować na zupełne z nim zerwanie?... Oto, osoba ta światowa odmawiała codziennie różaniec, który stał się źródłem łask Bożych i zbawieniem tej biednej duszy!

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 423-425.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: