Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Różaniec podczas burzy i błyskawic

 

Indie

 

O. Michał Fuente był wielkim czcicielem różańca św. Podczas swoich apostolskich prac w Indiach nie zaniedbywał żadnej sposobności, lecz słowem i przykładem wiernych do tego nabożeństwa zachęcał. Razu jednego jechał z pięcioma Indianami, gdy zerwała się burza z piorunami. Schroniono się do jaskini, a gdy uderzenia piorunów coraz częstsze były, na głos rozpoczęto odmawiać różaniec św., lecz tylko dwóch łączyło głos swój z O. Michałem, trzej inni patrzyli ciekawie na zjawisko natury i żartowali z modlitwy. Niedługo trwały ich urągania, bo wnet piorun uderzył w jaskinię, zabijając śmiałków, a nic złego nie czyniąc tym, którzy się modlili na różańcu św.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 430.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: