Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Różaniec w Ziemi świętej

 

Palestyna

 

W jednym z trzech najstarożytniejszych miast moabijskich Madabie, a oraz w jego okolicach, kędy misjonarze zaszczepili wiarę świętą, bardzo wiele rodzin ma niezwykłe i nader gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca świętego.

 

Razu pewnego kilku chrześcijan Europejczyków wstąpiło podczas swej wycieczki wśród puszczy pobliskiej do chaty pewnego misjonarza. Chociaż go tam nie zastali, byli przecież od synów pustyni nader mile przyjęci. Naraz wbiega do chaty pewien mężczyzna i donosi, że w jednym z namiotów niewiasta chora pasuje się ze śmiercią. Proszono więc podróżników o udzielenie pierwszej pomocy. Ci niezwłocznie pospieszyli do umierającej i spostrzegli ku swemu niemałemu zdziwieniu dwie gromadki wiernych, odmawiających przy jej łożu różaniec święty. Późno już było w nocy, a one dwa grona czcicieli Najświętszej Bogarodzicy wciąż jeszcze powtarzały: Zdrowaś Maryjo!... módl się za nami... itd. Nie można było – opowiadają podróżnicy – dosyć nasłuchać się tej pięknej i wdzięcznej melodii Pozdrowienia Anielskiego, płynącego z ust tych biednych dzieci pustyni.

 

Na drugi dzień misjonarz wrócił, ale zastał chorą już o wiele zdrowszą.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 434-435.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: