Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.

 

Mała czcicielka Różańca św.

 

Niedawno, bo w r. 1921 umarła we Francji mała 10-letnia dziewczynka Anusia de Guigne. Życie jej choć krótkie pełne było cnót heroicznych, nadających cechę wielkiej świętości, a ulubioną jej modlitwą był Różaniec.

 

Oto, co czytamy w jej życiorysie:

 

"Mała Anusia lubiała bardzo nabożeństwo różańcowe. Różaniec był radością jej życia. Odmawiając go, rozmyślała często jego tajemnice nawet podczas długich podróży, od­bywanych samochodem. W różańcu znajdowała pokrzepienie dla duszy i czerpała moc do poświęcania się swoim najbliż­szym aż do zupełnego wyniszczenia sił. Z miłości dla Ró­żańca wyszukiwała niekiedy dziwnie ujmujące sposoby nabożeństwa, lecz były one zawsze poważne a nawet surowe. W październiku, miesiącu różańcowym, który ostatnim był w jej życiu, postanowiła sobie zerwać dużo «róż bez cierni». Róże bez cierni były to umartwienia z radością przyjmowa­ne i wykonywane. Chciała wiązankę ich ofiarować Panu Bogu w dzień Wszystkich Świętych.

 

«Tatuś będzie bardzo zadowolony, kiedy będzie mógł ofiarować Matce Bożej bukiet ode mnie» (1) – mówiło to słodkie dziecko z wielkim wyrazem miłości. Nabożeństwo to do Matki Bożej wzrosło przy końcu do rozmiarów zadziwiających. Mała wielbicielka Różańca niestrudzenie śpiewała ulubioną pieśń: «Witaj gwiazdo morza», a w śpiewie tym promieniała cała jej dusza.

 

Czcząc Najświętszą Maryję Pannę, odkryła tajemnicę miłowa­nia swego Zbawiciela. Z pomiędzy wszystkich stworzeń bez wątpienia Matka Boża najlepiej poznawała tajemnice Jezusa i najwięcej Go miłowała, ale Ona też może i drugim dać poznać Jezusa i miłość ku Niemu zapalić w tak młodocianych duszach, jaką była Anusia de Guigne. Szczęśliwe te dusze, które u Najświętszej Dziewicy umieją uprosić sobie to światło, w którym ukrywa się cała wspaniałość Boga żywego. Anusia, jak na to wskazują niektóre szczegóły z jej życia, prosiła nieraz Matkę Bożą, aby dała jej poznać i ukochać Jezusa i tak przez drogę światła doszła do wyżyn miłości Boga".

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 36-37.

 

Przypisy:

(1) Ojciec Anusi, hr. Jakub de Guigne zginął na wojnie w r. 1915.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
\
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: