Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Różaniec u Indian

 

Brazylia

 

Jedną z najstarszych i najpiękniejszych placówek misyjnych Dominikanów w Brazylii, jest w państwie Para, miasteczko Conceicao.

 

W r. 1887 przybył do Conceicao z Francji, Ojciec Carrerot, który z prawdziwym młodzieńczym zapałem oddał się tamtejszej ludności. Na wzór Chrystusa Pana przeprawiał się często łodzią przez rzeki, a na ich brzegach zgromadzał Indian i miewał do nich nauki, a później na mule wdzierał się w góry, gdzie już siekierą musiał sobie drogę torować przez gąszcze leśne, nie tknięte prawie jeszcze nogą Europejczyka. Noc spędzał pod namiotem, który z sobą woził. Wśród takich trudów szukał dusz dla Chrystusa. A szukał ich przede wszystkim więcej modlitwą, aniżeli pracą. Głównym sposobem, którym się posługiwał w nawracaniu Indian, był różaniec. Wśród drogi odmawiał go gorąco i ofiarowywał za tych biednych swoich parafian. A później szedł wśród nich i paciorkami jaskrawymi różańca zwabiał do siebie dzieci i starszych i uczył ich na nich najważniejszych tajemnic wiary św. Przede wszystkim opowiadał im szeroko o wielkiej miłości Jezusa Chrystusa i o Jego Męce dla ratunku człowieka. To wszystko za pomocą różańca. Z każdym dniem znać było zadziwiający wpływ łaski Bożej wśród pogan. I w przeciągu lat 15 zdziałał tyle, że wzdłuż Araguayu powstały liczne osady i wioski katolickie, a Conceicao urosło w miasteczko o 3000 ludności.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 435-436.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: