Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Cześć Matki Najświętszej

 

Afryka

 

O czci oddawanej Najświętszej Pannie Maryi w środkowej Afryce nad brzegami jeziora Wiktoria Nyanza donosi Przew. O. Couffigual z Zakonu Białych Ojców ("Afrika-Bote", Febr. 1901).

 

"Po czci naszemu Zbawcy w Najświętszym Sakramencie Ołtarza oddawanej pierwszym przedmiotem pobożności naszych murzynów jest Najświętsza Panna Maryja. Ilekroć życzą sobie dostąpić jakiejś szczególnej łaski, zaraz udają się do Maryi z prośbą: a skoro w jakiejkolwiek sprawie skutek odniosą swej prośby, mówią:

 

«Maryja nam dopomogła».

 

Wypadły dobrze żniwa, udała się podróż, postąpili w nauce katechizmowej, lub przebyli szczęśliwie chorobę jaką, zawsze Maryi chwałę za to oddają. Gdy któryś z nich niebezpiecznie zachoruje, natenczas modlą się nad nim wszyscy chrześcijanie, otaczając chorego i odmawiając różaniec, a przyjaciele i krewni chorego pełni ufności westchnienia zasyłają ku niebu:

 

«Maryjo, wspomóż nas!...

 

Miej litość nad nami, najsłodsza Matko Jezusowa!».

 

Podczas nabożeństw w maju i w październiku prawie wszyscy co dzień cały różaniec odmawiają z jego 15 tajemnicami. Lecz i w ciągu roku całego wielu go odmawia codziennie: a co najmniej wszyscy codziennie jedną cząstkę czyli 5 tajemnic odmawiają. Są zaś temu ćwiczeniu tak wierni, jak ćwiczeniu odprawiania modlitw porannych i wieczornych, które wspólnie po chatach odbywają i odprawiają na dany znak potężnym bębnieniem, bo dzwony są tu jeszcze nieznane.

 

Gdy o 6 godz. wieczorem da się znak na «Anioł Pański», natenczas każdy zaprzestaje pracy, a odmawia tę piękną modlitwę i wraca do domu. Po drodze zaś odmawia różaniec".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 436-437.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: