Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Wierność modlitwie różańcowej

 

Japonia

 

W Japonii choć prześladowanie chrześcijan wrzało w całej pełni, wierni wyznawcy Chrystusa nie przestawali zbierać się razem celem odmawiania różańca świętego. Na tych wspólnych zebraniach czytali listy swoich współbraci cierpiących za wiarę w więzieniach. I tak sami przygotowywali się na męczeństwo. Podczas odczytywania owych listów bracia różańca św. przyciskali do piersi swój różaniec, postanawiając wytrwać z Jezusem i Maryją aż do śmierci choćby najokrutniejszej. Jednego razu schwytano ich na takim zebraniu w liczbie 61 i rozkazano im natychmiast wyrzec się Ewangelii św. i Różańca. Mężni chrześcijanie odpowiedzieli: "możecie nam wydrzeć życie, ale nigdy nie odstąpimy Ewangelii świętej i Różańca".

 

Skazani na śmierć, wszyscy w białych sukniach z czarnym kapturem, (ubraniu brackim), i z różańcem w ręku lub na szyi ponieśli śmierć męczeńską z modlitwą "Zdrowaś Maryjo" na ustach.

 

Stolica Święta w r. 1867 policzyła ich w poczet błogosławionych.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 437.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: