Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Królowa Apostołów

 

Dwa znamiona

 

Japonia

 

Msgr. Forcade, dawny misjonarz Japonii, późniejszy biskup de Nevers opowiada, że razu pewnego zabłąkał się na morzu i dotarł do nieznanej mu wyspy. Mieszkańcy jej, widząc obcych, licznie się zebrali, pytając ciekawie i podejrzliwie, skąd są, co za jedni i w imię kogo przychodzą. Msgr. Forcade odpowiedział im, okazując krzyż, że przybywają w imieniu biskupa rzymskiego, głowy całego Kościoła katolickiego. Lecz ta odpowiedź jeszcze mieszkańców wyspy nie zaspokoiła. Przemówił do nich misjonarz ponownie, wykładając im zasady wiary naszej świętej; ale i to kazanie, choć go słuchali spokojnie, nie zdawało się przemawiać do ich serc. Wtedy, nie wiedząc już co począć, wyjął misjonarz różaniec święty i okazał go zebranym – i w tej chwili rozjaśniły się im twarze, przyjęli gościnnie przybyszów, wielką czcią otaczając misjonarza.

 

W rozmowie przekonał się Msgr. Forcade, że powodem tej przychylności było to, że przybyli do nich w imieniu biskupa rzymskiego i okazali się czcicielami różańca świętego.

 

Przed dwoma wiekami przybyli na tę wyspę misjonarze katoliccy, wszystkich mieszkańców nawrócili i tam zamieszkali. Po śmierci ich jednak w braku kapłanów, najstarsi nauczali wiary świętej, błogosławili małżeństwa, chrzcili dzieci i co 7 dni zbierali mieszkańców, aby razem odmawiać różaniec święty. Stan ten trwał całe dwa wieki, żaden misjonarz katolicki, przez ten długi okres do nich nie przybył. Raz tylko zdaniem starszych przybyło do nich dwóch misjonarzy, ale ponieważ nie mówili im nic o biskupie rzymskim i o różańcu świętym, przeto prosili ich, aby zaraz ich wyspę opuścili. Byli to misjonarze protestanccy.

 

Oto: uznanie biskupa rzymskiego za głowę całego Kościoła i modlitwa różańcowa stała się dla tych zapomnianych – znamieniem prawdziwej wiary.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 440.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: