Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Różaniec a Święci

 

Różaniec w życiu Świętych

 

Nie ma żadnego świętego, któryby nie odmawiał różańca, pisze autor broszurki o "Różańcu". I słusznie, różaniec bowiem, to modlitwa świętych. Wielu z nich dziwną miłością ku niemu pałało. Św. Franciszek Ksawery, apostoł Indyj, nosił różaniec na szyi, jako niewolnik Maryi. Mówił on np. że różaniec to jego skarb cały, a było to prawdą, bo największą część cudów zdziałał różańcem swoim. Św. Piotr Klawer, apostoł Negrów, w uroczystości Najświętszej Maryi Panny spraszał biednych niewolników, dawał dla nich ucztę i przy tejże sam miał naukę ku czci Najświętszej Maryi Panny poczym razem z wszystkimi odmawiał cząstkę różańca. Co roku 8 do 9 tysięcy koronek rozdawał darmo między niewolników i chciał, aby wszyscy zawsze je z sobą nosili. Jego ulubionym odpoczynkiem wśród pracy, było robienie koronek. Św. Paweł od Krzyża, założyciel zgromadzania Pasjonistów, nigdy nie opuścił cząstki różańca. W regułach swojego zakonu to samo przepisał. Wiele innych podobnych przykładów znajduje się, i dziwić doprawdy się trzeba, dlaczego są jeszcze tacy, co tak lekceważą sobie tę modlitwę.

 

Św. Jan Berchmans zawdzięcza różańcowi śmierć obfitą w pociechy i słodycze duchowne. Jeszcze przed przyjęciem sukienki zakonnej u OO. Jezuitów poświęcił się na służbę Matce Bożej, odwiedzał kościoły poświęcone Jej czci, cudowne obrazy i uważał się za Jej niewolnika. Szczególnie lubiał pielgrzymować do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Aspicolle we Flandrii. Udawał się tam w milczeniu głębokim, duch jego tak był zajęty rozmyślaniem tajemnic różańcowych, że nie zauważał przechodniów.

 

Spytano się go raz:

 

Czy kocha Maryję Pannę?

 

"Chciałbym, odrzekł, mieć tysiące serc, aby Ją kochać jeszcze tysiące razy więcej".

 

W godzinę zgonu krzyż, różaniec św., regułę, uważał za skarby, z którymi, jak się wyraził, nie boi się umierać.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 446-447.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: