Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Różaniec a Święci

 

Św. Franciszek Salezy i różaniec

 

Św. Franciszek Salezy, biskup Genewy, wielki mistrz życia pobożnego i doskonałego, wyraża się o różańcu w sposób następujący:

 

"Różaniec, powiada on, jest najlepszym sposobem modlitwy – bylebyśmy umieli go należycie odmawiać".

 

"Podczas Mszy św. lub też w ciągu dnia, (pisze on do pewnej pobożnej osoby), pragnę byś codziennie odmawiała różaniec, tak pobożnie, jak tylko zdołasz".

 

Zaś w jednym ze swych kazań, w których poucza o modlitwach obowiązkowych, poleconych i dobrowolnych – pomiędzy modlitwami poleconymi kładzie na pierwszym miejscu różaniec; owszem zachęca swą Filoteę – tj. każdą duszę pobożną do noszenia otwarcie różańca. – "Noś, mówi on, różaniec lub koronkę jako zewnętrzny znak, iż pragniesz być sługą Maryi". – On sam nosił zawsze na wierzchu swój różaniec.

 

Co do odmawiania go, oto co opisuje św. Joanna de Chantal.

 

"Wiem od samego św. Biskupa, iż będąc jeszcze młodzieńcem postanowił codziennie odmawiać cały różaniec, aby wyprosić sobie łaskę uwolnienia od strasznej pokusy, która go dręczyła. – Poświęcał zwykle godzinę czasu na tę świętą praktykę, gdyż rozważał każdą tajemnicę". – Był tak gorliwym w odmawianiu tej modlitwy, iż gdy z powodu zajęć nie mógł odmówić różańca w ciągu dnia, nosił go dookoła ręki, aby nie zapomnieć o odmówieniu go przed spoczynkiem.

 

Gdy zaś był chorym tak, iż nie mógł sam odmawiać różańca, polecał, aby ktoś inny odmawiał go głośno, a sam myślą przynajmniej łączył się z modlitwą.

 

Taż sama Święta opowiada, iż Biskup Genewy punktualnie towarzyszył co miesiąc z różańcem w ręku procesji bractwa różańcowego, którego był uczestnikiem. – Opowiadają nadto, że gdy Święty był już umierającym, po przyjęciu ostatnich Sakramentów rozkazał włożyć na siebie różaniec, aby ten mu był tarczą i obroną przeciw potęgom piekielnym.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 455-456.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXIX, Kraków 2019

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: