Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Bramo Niebieska

Przez Różaniec do wiary prawdziwej

"Święta Maryjo"

Koło miasta Nimagne, na pograniczu Holandii i Niemiec, jest mała wioska zwana Kewelaer, gdzie w kaplicy znajduje się łaskami słynący obraz N. P. Maryi. Rokrocznie tłumy tam spieszą z modlitwą różańcową na ustach, by u stóp Maryi szukać ukojenia i sił do życia zbożnego.

Razu jednego do grona pielgrzymów przyłączył się pewien protestant, ojciec kilkorga dzieci, którego żona była bardzo gorliwą protestantką. Widok zdążających na odpust, modlitwa różańcowa na dwa chóry odmawiana pociągnęły go, przyłączył się więc do pątników i z jakąś nieznaną mu dotąd radością odmawiał z innymi Różaniec św. Tak się mu ta pielgrzymka podobała, że corocznie brał w niej udział.

Pewnego razu wróciwszy z takiego odpustu do domu, zachorował ciężko i zdawało mu się, że koniec jego już się zbliża. Zawołał przeto swoją żonę i prosił ją bardzo, żeby mu przyprowadziła księdza katolickiego, którego często widywał na odpuście. Z początku żona na to zgodzić się nie chciała, lecz po długich naleganiach męża, zgodziła się.

Zaprosiła więc kapłana, który przyszedł pod pozorem pomówienia z chorym o ważnej jakiejś sprawie. Protestant zwierzył się księdzu, że od czasu jak zachorował, ustawicznie powtarzał te słowa, które odmawiał idąc z pątnikami do Kewelaer: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi". Słowa te wzruszyły serce moje i zdaje mi się, że to Panna Maryja uprosiła mi tę łaskę, żem po was posłał. Bardzo polubiłem modlitwę "Pozdrowienie Anielskie" i coraz więcej ona mi się podoba.

Ksiądz widząc chorego przygotowanego, zadał mu kilka pytań co do artykułów wiary, a gdy przekonał się, że zna doskonale tajemnice wiary katolickiej, przyjął wyznanie wiary od niego i udzielił mu św. Sakramentów. –

Rodzina z początku zdziwiona, wnet jednak wzruszona szczęściem umierającego i łaską N. P. Maryi, nie tylko nie przeszkadzała, ale co więcej sama objawiła chęć powrócenia na łono prawdziwego Kościoła – co też wkrótce uczyniono.

Zdarzenie to nowym jest dowodem miłości Najśw. P. Maryi ku nam, i przekonuje nas, że każdy i najmniejszy uczynek ku czci Jej spełniony nie będzie bez nagrody. –

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 48-49.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: