Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Bramo Niebieska

Przez Różaniec do wiary prawdziwej

Z życia św. Dominika

Pewien 20-letni Maur, syn tureckiego książęcia, schwytany w potyczce, jako niewolnik, dostał się do Kompostelli (w Hiszpanii). We więzieniu o chlebie i wodzie, pokryty ranami, których nikt nie opatrzył, wpadł w rozpacz. Bluźnił tak strasznie i z taką wściekłością, że Bóg dopuścił złemu duchowi, aby go opanował!

Św. Dominik poszedł go odwiedzić, lecz na domiar złego Maur okazał się bardzo przywiązanym do swojej religii. Po długich naleganiach udało się Świętemu nauczyć go modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, następnie namówił go do odmawiania różańca zapewniając, że szatan go opuści i odzyska zdrowie.

Maur zgodził się na to i po krótkim czasie przepowiednia się sprawdziła. Odzyskawszy zdrowie, sam prosił o nauczenie wiary św. i o chrzest św. Uczyniono zadość jego prośbom, po uzyskaniu wolności wdzięczny Królowej Różańca św. według rady św. Dominika co dzień już odtąd pobożnie odmawiał różaniec św.

Bł. Alan część IV. rozdz. 39.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 73.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: