Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Bramo Niebieska

Przez Różaniec do nieba

 

Męczennik Różańca św.

 

Podczas okrutnego prześladowania katolików w XVII wieku w Irlandii pośród wielu innych poniósł śmierć mę­czeńską i O. Wawrzyniec O'Ferral, dominikanin. Był on ka­pelanem armii Zjednoczonych. Pochwycony przez żołnierzy Cromwell'a – podczas modlitwy w kościele zbity i pora­niony, przyprowadzony został przed gubernatora. Za wier­ność swej wierze św. i tradycjom swego Zakonu skazano go na śmierć; wyrok miano wykonać już dnia następnego. Lecz w chwili samego stracenia pewien Anglik uprosił u gu­bernatora odłożenie spełnienia wyroku na przeciąg trzech dni. O. Wawrzyniec wskutek tego bardzo się żalił i prosił usilnie, aby go nie pozbawiano korony męczeńskiej.

 

Tymczasem wielu heretyków przekonanych szlachet­nością jego życia, starało się uwolnić O. Wawrzyńca od kary śmierci. Ale próżnymi były ich usiłowania, gubernator nie chciał złagodzić wyroku, a i O. Wawrzyniec gorąco Bo­ga prosił i Matkę Boską, Królowę Różańca św., by mógł złożyć życie swe w krwawej ofierze Bogu.

 

Poprowadzono go tedy znowu po upływie trzech dni na miejsce stracenia. Skazaniec dla wiary św. przemówił gorąco do katolików i potępił błędy heretyków, z wielką siłą przekonywującą i wymową. Gubernator, widząc wzrusze­nie świadków, rozkazał natychmiast wykonać wyrok. Mę­czennik dał znak pożegnania obecnym, włożył sobie róża­niec św. na szyję, ręce pod szkaplerz złożył i oddał się katom.

 

Po wykonaniu wyroku, męczennik, w oczach tłumu, ręce wyjął spod szkaplerza i krzyż swój i różaniec św. podniósł wysoko do góry – jakby na znak zwycięstwa i triumfu.

 

Zdarzenie to potwierdza wikariusz apostolski d'Ardagh Gerard Ferrail w liście swoim do św. Kongregacji Rozkrzewienia wiary św. z dnia 20 lutego 1677.

 

Gubernator, przejęty tym widokiem i strwożony, roz­kazał bardzo uroczyście pochować ciało O. Wawrzyńca O'Ferral, a nawet pozwolił ukrywającym się kapłanom wziąć bezpiecznie udział w pogrzebie.

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 106-107.

  
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: