Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Bramo Niebieska

Przez Różaniec do nieba

 

Różaniec uszlachetnia żołnierza

 

Nieuleczalnie chory dostał się do szpitala.

 

Walczył on mężnie za ojczyznę ziemską, lecz o ojczy­źnie niebieskiej nie pamiętał, o zbawienie duszy swej mało dbał, wśród zmiennych kolei życia swego.

 

Na wytłumaczenie jednak trzeba wyznać, że nie tak złość jego była powodem niewiary, jak raczej nieświadomość prawd religijnych.

 

Ks. kapelan poświęcał wiele wolnych chwil na nau­czanie go katechizmu, praca ta jednak szła oporem, chory, wyczerpany, trudno pojmował, ale kiedy razu jednego ks. kapelan wspomniał mu o różańcu świętym i nauczył go tej modlitwy, żołnierz z radością zaraz zaczął odmawiać i jak mógł rozważał jego tajemnice.

 

Wkrótce różaniec święty stał się ukochaną jego modli­twą i jedyną, ustawicznie miał go w rękach i odmawiał. Królowa Różańca świętego wiele łask musiała wlewać w biedne to serce żołnierskie, kiedy wyrażał żal swój, że tak późno go nauczono tej modlitwy. Prosił, aby mu wyliczono, ile różańców on musi odmówić, by wypadł jeden na każdy dzień jego życia.

 

Wyliczono mu, dość tego było, ale liczbą się nie zrażał i natychmiast rozpoczął odmawianie różańca świętego jako wy­nagrodzenie Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte dnie w nie­znajomości Boga i Najświętszej Panny.

 

W miarę odmawiania stawał się coraz cierpliwszym, łagodniejszym....

 

Mijały miesiące, mnożyła się liczba różańców odmó­wionych.... siły żołnierza wyczerpały się.... wreszcie kończy ilość dni przeżytych – a Najświętsza Panna Maryja zdała się tylko tego czekać, bo z chwilą gdy oznajmił, że dług swój wypłacił, wzięła duszę jego, by w chwale oglądał te tajemnice święte, które tak pobożnie i ustawicznie rozpamiętywał w ostatnich miesiącach życia swego ziemskiego.

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 131-132.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: