Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

 

Ufność w Maryi

 

M. K. ze Lwowa opowiada o następującym wypadku, który dowodzi, jak Najświętszej Maryi Pannie miłym jest nabożeń­stwo różańcowe.

 

Pewni rodzice po stracie pięciorga dzieci, wzięli na wychowanie jako swoje, malutką sierotę, ale i ta niedługo zachorowała, że już prawie konała, wezwany lekarz powie­dział, że 10 tygodniowe dziecię nie ma sposobu leczyć. Widząc ich rozpacz osobliwie przybranej matki pociągłam ją do Spowiedzi św., zapisałam do Różańca św. i poleci­łam, by siebie i dziecię oddała Najświętszej Matce. Sama zbolała po­szłam do Spowiedzi i Komunii św. na ich intencję, gorąco błagając Królową Nieba, by ich pocieszyła, obiecując pu­blicznie podziękować, jeśli dziecię uzdrowi. Dziś dziecię bez żadnego lekarstwa zdrowsze, uśmiecha się do przybra­nych rodziców a oni sami uznają, że to chyba cudem się stało.

 

Cześć Królowej Różańca św.!

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 143-144.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: