Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

 

Uzdrowienie żołnierza

 

"Olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje

a słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie".

 

Ks. Aleksander Rogóż, promotor Bractwa Różańcowego w Tarnowie tak opowiada o swoim rodzonym bracie, który, służąc w armii zaborczej, brał czynny udział w wojnie światowej (1914 – 1918).

 

Brat mój od początku wojny był na froncie.

 

Po ostatnich walkach nad Piawą otrzymał kilkudniowy urlop i przyjechał do rodziców, ale po to, aby zaraz położyć się do łóżka – zachorował ciężko na zapalenie płuc; przy tym rana w ręce, otrzymana w pierwszym roku wojny pod Iwangrodem, zaczęła go okropnie boleć.

 

Stroskani rodzice donieśli mi, że brat już przestał mówić i zawezwali mię, abym się z chorym pożegnał przed śmiercią.

 

Wiadomość otrzymałem w sobotę 13 lipca.

 

Nie tracąc ducha, zaufany w pomoc Matki Najświętszej Różańcowej, odprawiłem w poniedziałek wotywę o Matce Boskiej przed ołtarzem Różańcowym na intencję brata – ślubując, że jeśli brat wyzdrowieje, ogłoszę tę łaskę w "Róży Duchownej" (1).

 

Około 7-ej godziny skończyłem Mszę św. i wyjecha­łem do domu.

 

Na stacji po przywitaniu opowiada mi ojciec, że do dzisiejszego dnia było bardzo źle, dzisiaj o godzinie 7-ej nagle brat wstał, zburczał matkę, że mu jeść nie daje, za­żądał śniadania i usnął.

 

Ojciec i matka opowiadali mi tę scenę ze łzami w oczach.

 

Jeszcze dwa dni mocował się brat z chorobą, wreszcie zaczął prędko do zdrowia przychodzić, a kiedym znów za dwa tygodnie do domu zajrzał, brat już siedział wśród rodziny i czuł się całkiem dobrze.

 

Wywiązując się ze złożonego ślubu, ogłaszam tę wi­doczną łaskę Matki Najświętszej Różańcowej i przyrzekam nadal kochać Ją i rozszerzać nabożeństwo różańcowe, według sił i możności.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 147-148.

 

Przypisy:

(1) "Róża Duchowna", czasopismo różańcowe, wydawane przez OO. Dominikanów we Lwowie.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: