Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

 

Nagroda za odmawianie różańca

 

Pewna osoba ze Lwowa doznała wielkiej łaski od Matki Bożej Różańcowej za pobożne odmawianie różańca. Bliższe okoliczności tego wydarzenia podaje sama w na­stępujący sposób:

 

Przez lat kilka byłam chorą.

 

Lecząc się ciągle bezskutecznie, zwątpiłam zupeł­nie, ażebym jeszcze kiedy w życiu mogła być zdrową, tym bardziej że czułam w głębi duszy, że Bóg sprawiedliwy karze mnie za grzeszne życie moje.

 

Cierpienie moje było bardzo przykre, toteż ze łzami żalu błagałam Boga, by się nade mną zlitować raczył – lub dodał mi siły do znoszenia bez szemrania tych cierpień. Przyszła mi myśl, ażeby w miesiącu październiku chodzić codziennie na wotywę ranną, i na cześć Matki Bożej odma­wiać codziennie cząstkę różańca.

 

Tak uczyniłam, odmówiłam najpierw nowennę do Najświętszej Panny Maryi Różańcowej, i przez cały ten miesiąc ciągle błagałam Królowę miłosierdzia, by się zlitowała nade mną i wróciła mi zdrowie. Ufność, którą położyłam w po­mocy Maryi, nie zawiodła mnie w parę miesięcy – zdrowie moje polepszyło się, a obecnie od kilku miesięcy jestem zupełnie zdrową i z całą wiarą mej duszy wyznaję – że Matka Najświętsza udzieliła mi tej łaski za odmawianie różańca.

 

Z wdzięcznością składam dziękczynienie za otrzymaną łaskę na chwałę i cześć Niepokalanej Bogarodzicy, Królo­wej Różańca św.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 149.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: