Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

 

Królowa Różańca leczy chore oczy

 

Aniela Kunze umieściła swego czasu w jednym z którychś roczników Róży Duchownej (1) publiczne podziękowa­nie za doznaną następującą łaskę:

 

"Zeszłego roku zachorowała moja dwutygodniowa có­reczka tak niebezpiecznie na oczy, że lekarze orzekli, iż prawdopodobnie wzroku już nie odzyska, lub jedno tylko oko może się uda wyleczyć.

 

W tej ciężkiej próbie zwróciłam się z całą ufnością do Najświętszej Panny Różańcowej, odprawiając jednę nowennę za drugą. Po kilkunastu dniach nastąpiło znaczne polepszenie, a po upływie miesiąca wyzdrowiało dziecię zupełnie na oba oczka, że nawet śladu nie ma po przebytej niebez­piecznej chorobie".

 

Z tego wynika, że różaniec odmówiony i ofiarowany za drugich przynosi im pomoc nie tylko duchową ale i doczesną.

 

Dlatego winniśmy modlić się za drugich a zwłaszcza za najdroższych naszemu sercu z pełną ufnością, że Królo­wa Różańca św. wysłucha nas w potrzebie.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 151-152.

 

Przypisy:

(1) "Róża Duchowna", czasopismo miesięczne, poświęcone sprawom różańcowym.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: