Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

 

Różaniec dodaje sił i odwagi

 

Ks. Hićkiewicz, proboszcz parafii św. Antoniego we Lwowie i p. Dr J. Wiktor byli swego czasu świadkami nadzwyczajnego wypadku, ciężkiej operacji chirurgicznej oka u pewnej nabożnej osoby, która po wyzdrowieniu w ten sposób opowiedziała o całym zajściu:

 

W czasie kiedy musiałam się poddać poważnej ope­racji oka, i gdy już mnie wołali na tak zwane operacyjne łóżko, przy rozbieraniu się wyjęłam różaniec św., który z wiarą i dziecięcą ufnością ucałowałam. W krótkich słowach poleciłam się Matce Bożej Bolesnej. A kiedy już byłam na łóżku, rozpoczęłam sobie w myśli drugą część różańca św. Tylko żal mi było, że za kilka chwil będę nieprzytomną, za pomocą chloroformu. Lecz, rzecz dziwna, pomimo wszelkiego wysilenia lekarzy i dodawania coraz większej dozy, ja jednak byłam zupełnie przytomną.

 

Operator był w obawie o złe następstwa, i zażądał więcej osób jako świadków, gdyż uważał mnie, pomiędzy życiem a śmiercią.

 

Ażeby uspokoić operatora, prosiłam, aby już wykonał operację bez uśpienia, odpowiedział mi, że nie może, z obawy, abym się nie ruszyła w czasie operacji. Jednakowoż po dłuższym jeszcze wysilaniu rozpoczął operację bez uśpie­nia. Ja dalej trwałam w modlitwie, dopiero gdy spowodo­wane rozmyślaniem wydobyło mi się z piersi westchnienie, odpowiedział mi na to operator:

 

"Już, już".

 

Wtedy dopiero zwróciłam uwagę na jego czynność, wła­śnie kiedy zbierał krew, ciekącą po mojej twarzy. Służąca i lekarz, którzy mnie przytrzymywali, mówili, że wcale tego trzymania nie było potrzeba, gdyż nie wykonałam choćby najmniejszego poruszenia.

 

Wszystko wzięło szczególniejszy obrót, dla mnie ko­rzystny a zupełnie przeciwny zdaniom lekarzy; widocznym tu jest miłosierdzie Boże.

 

Jak sami doktorzy mówią, – że od kiedy mię znają, powinno było być gorzej z moim wzrokiem, a nawet cał­kiem powinnam była go stracić. Tymczasem stało się inaczej.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 152-153.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: