Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

Uzdrowienie z gruźlicy

 

(Matka Boża Różańcowa w Pompei)

 

Janina Muti zachorowała ciężko na suchoty. – Darem­ne były wszystkie środki lekarskie, i modlitwy zdawały się daremnymi, tak w oczach gasła! A cierpiała przy tym tak strasznie, że najbliżsi jej przyzywali śmierci – jako jednego kresu jej bólu i męki.

 

Śmierć jednak nie przychodziła, ale za to stanęła przed cierpiącą Ta, na której skinienie ból, jak burza rozszalała milknie.

 

Chora przymknęła oczy, nie spała jednak, gdyż wie­działa doskonale, co się dokoła niej dzieje. Nagle widzi – i oczom swoim nie wierzy, widzi Matkę Miłosierdzia z Boskim Dzieciątkiem na ręku, trzymającą w palcach różaniec.

 

Patrzyła na biedną litościwie, toż wśród łez wołała do Niej o zdrowie.

 

Przy czym wskazywała w milczeniu na Dziecię Jezus – jakby błagała Matkę, by się wstawiła do Syna.

 

A Najświętsza spoglądała coraz czulej, uśmiechała się do niej.

 

Więcej jeszcze, podała białą wstęgę – na której na­pisane były jakieś słowa. Były to słowa, tej właśnie pocie­chy – jakiej tak gorąco pragnęła.

 

"Dziewica Różańcowa z Pompei, udzieliła łaski uzdro­wienia chorej".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 159-160.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: