Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Uzdrowienie chorych

 

O. K. Ż.

 

Jałmużna

 

(Matka Boża Różańcowa w Pompei)

 

Zbudować świątynię, z której by ponad światem pano­wała Królowa Różańca, świątynię na tym miejscu, gdzie niegdyś władał duch ciemności, gdzie potem nastała głucha pustka i opuszczenie i zaległa noc ciemnoty, oto była myśl przewodnia życia szlachetnego czciciela Maryi adwokata Bartłomieja Longo.

 

Środków materialnych do dzieła tak wielkiego nie miał, ale tym większą ufność pokładał w Królowej Różańca św. a Ona nie zawodziła na każdym kroku, dając dowody, że jest Panią Wszechwładną i cudowną!

 

* * *

 

Młoda, dwudziestoletnia kobieta z okolic Pompei walczyła z śmiercią.

 

– Jeszcze jeden atak – mówił doktor – a skończy się wszystko.

 

Te słowa słyszała właśnie, wchodząc do domu boleści państwa Miccio, żona Bartłomieja Longo, która prze­jęta gorącą miłością ku Maryi, pomagała mężowi w dziele wielkim rozszerzania chwały Królowej Niebios.

 

Matka konającej kobiety mówiła z żalem: "Uczy­niłam ślub Boskiemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Pannie w Lourdes, ale nie doznaliśmy pociechy".

 

Wtedy apostołka Królowej Różańca rzekła słowo silnej wiary: "Jestem przekonana, że Matka Boska pompejańska, dla której o grosz na Jej kościół proszę, wysłucha i pocieszy".

 

Odezwał się na to obecny lekarz: "Słowa to zanad­to śmiałe; chora leży w ostatnich tchnieniach, stan jej jest beznadziejny!".

 

Zwykły to głos tej ziemi, głos małoduszności i zwątpienia!

 

Ale odpowiada mu głos wiary i nadziei:

 

"Właśnie dlatego, że stan chorej jest tak rozpaczli­wy, może się najwyraźniej okazać potęga Maryi".

 

Poczym prosiła pani Longo o drobną choćby ofiarę na budowę kościoła w dolinie pompejańskiej i dorzuciła to słodkie słowo:

 

"Nie traćcie nadziei"....

 

I znowu popłynęła do stóp Maryi – modlitwa różańca i znowu spływała od Niej pociecha, czarna nieomal twarz chorej rozjaśniała, na zaciśniętych z bólu ustach usiadł uśmiech, uzdrowiała....

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 160-161.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: