Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. prowadzi do zmiany życia

 

Nawrócony młodzieniec

 

Było to w r. 1858.

 

Pewnego dnia wieczorem w mieście A... w czasie odmawiania różańca św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Różańcowej, wszedł do tejże kaplicy pewien młodzieniec.

 

Czy chciał on złączyć swe modły na cześć Królowej Nieba z tymi pobożnymi?...

 

O! nie.

 

On już dawno nie modlił się, dawno już zboczył z drogi cnoty i popadł w zgubne więzy grzechu. Serce jego już od wielu lat nie zaznało zbawiennej ulgi w spowiedzi św. i coraz to głębiej zanurzało się w mętach grzechu. Sprowadziła go do kaplicy tylko prosta ciekawość zobaczenia owych kosztowności, jakie się tam znajdowały złożone przez czcicieli Maryi...

 

Zaledwie jednak wszedł do kaplicy i zobaczył cudowny obraz, przed którym wielu modlących się klęczało – zamyślił się, a promień łaski zaświecił do jego jak noc ciemnej duszy. Maryja, ta dobrotliwa Matka, spojrzała na zagubionego syna, i wskutek tego uczuł on w sobie pragnienie odmówienia tej modlitwy, którą obecni raz w raz powtarzali. Kilka chwil, a młodzieniec ten zgiął kolana odmawiając różaniec.

 

I nie na darmo wołał do Maryi "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci"; albowiem nim się skończył różaniec, już on przemienił się w innego człowieka, uczyniwszy postanowienie takie:

 

"Już odtąd innym chcę być człowiekiem, dziś jeszcze oczyszczę się z grzechów moich".

 

Jak postanowił, tak też uczynił.

 

Kapłan z radością zadosyćuczynił jego prośbie, a tak ów młodzieniec, który jako grzesznik przybył na to miejsce cudowne, teraz jako pokutnik zeń odszedł, znalazłszy utracone szczęście swoje, jakim go odtąd oczyszczone z grzechów sumienie darzyć nie przestało.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 221-222.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: