DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

CZYLI

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ II
O MIŁOŚCI BOŻEJ

ROZDZIAŁ XII
PRAGNIENIE MIŁOŚCI BOGA JEST WIELKIM KROKIEM KU TEJŻE MIŁOŚCI

Kochać, mówiąc ogólnie, znaczy to, chcieć dobra, bądź to obecnego, bądź przyszłego. Jeżeli dobro jest nieobecne, miłość staje się pragnieniem; jeżeli zaś jest ono obecne, miłość staje się radością z posiadania jego. Kto znajduje swe szczęście w kochaniu, ten je znajduje również i w pragnieniu, a im więcej kocha to, czego pragnie, tym więcej pragnie je kochać.

Pragnąc kochać Boga – znaczy to sporym krokiem dążyć do miłości; a kochając, pragnąć jeszcze więcej kochać, jest to dzielnym środkiem dla zrobienia wielkiego postępu w tejże miłości. Takie właśnie jest pragnienie ubogich, które Bóg chętnie wysłuchuje, takie przygotowanie ich serc, na które On łaskawym spogląda okiem, to życzenie dusz pobożnych, którym On niczego nigdy nie odmawia.

Kto dobrze kocha, ten mocno pragnie, a kto mocno pragnie, ten dobrze szuka, szukając zaś dobrze, znajduje łaskę to jest życie w Panu. Posłuchajmy jak pięknie naucza w tym przedmiocie nasz święty Biskup: "Nie trzeba, mówi on, o nic prosić Pana Boga z większą usilnością, jak o tę czystą, świętą miłość Zbawiciela naszego. O! jak powinniśmy pragnąć tej miłości i jak kochać to pragnienie! Sam rozum wymaga, abyśmy pragnęli kochać to, co nie może być nigdy dostatecznie ukochane, i abyśmy miłowali pragnąc tego, co nie może być nigdy nadto upragnione".

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 70-71.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: