DUCH
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO
CZYLI
WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ II

O MIŁOŚCI BOŻEJ

ROZDZIAŁ VI
NA CZYM POLEGA ISTOTA MIŁOŚCI BOŻEJ

Św. Biskup zasadzał istotę miłości na tym, aby Boga samego i wolę Jego cenić wyżej nad wszystkie inne rzeczy.

Najistotniejszym dowodem posiadania łaski Bożej, jest zupełna zgodność woli naszej z wolą Boga. Jeżeli zaś wola nasza w czymkolwiek sprzeciwia się woli Bożej, znak to, że przekładamy coś nad samego Boga, a przez to utracamy natychmiast miłość Jego, która zaraz ustępuje z serca, jak tylko przestaje w nim panować.

Miłując Boga, nie tylko nic nad Niego, ale i na równi z Nim miłować nie możemy. Ten, mówi św. Augustyn, kocha Boga mniej niż powinien, kto kocha z Nim jakąkolwiek rzecz nie dla Niego samego. Nie znaczy to jednak bynajmniej, abyśmy prócz Boga samego nikogo więcej kochać nie mogli. Przeciwnie, Bóg chce, Bóg nam nakazał, abyśmy kochali siebie samych i bliźnich naszych; ale zakazuje nam kochać cokolwiek bądź nad Niego, albo na równi z Nim. Tego rodzaju kochanie jest zupełnie niezgodne z prawdziwą miłością Boga, która gdy zapanuje w sercu człowieka, wszystkie inne stworzenia stają się dla niego wobec Stwórcy tym czym są gwiazdy wobec słońca, to jest ciemnieją i nikną.

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, s. 61.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: