DUCH
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

CZYLI

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ III
O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

ROZDZIAŁ XVII
CIĄG DALSZY ROZDZIAŁU POPRZEDZAJĄCEGO. SPOSÓB UPOMINANIA BRATERSKIEGO

Nasz Święty często powtarzał mi te słowa: "prawda, nie połączona z miłością, nie pochodzi z prawdziwej miłości". Słowa te godne są największej uwagi, zwłaszcza ze względu na upomnienie braterskie.

Dowiedział się on raz z pewnego źródła, że na początku sprawowania biskupiego urzędu, używałem w czasie moich wizyt pasterskich, gorliwości surowej, nieumiarkowanej i nierozważnej; upomnienia moje były też ostre, cierpkie i dotkliwe. Wziąwszy mię tedy raz na stronę, ze zwykłą sobie zręcznością i względnością, które były niemniej przedziwne jak jego słodycz, święty Biskup powiedział mi owo wyżej przytoczone zdanie, którego już potem nigdy nie zapomniałem.

Nie ulega wątpliwości, że osoby mające obowiązek strofowania innych, powinny wpierw przestrogi swe zaprawić całą słodyczą, jaką posiada miłość; inaczej bowiem, nie będą one przyjęte i zamiast dobrych, złe wydadzą skutki. Oto dlaczego są tak prawdziwe słowa naszego Świętego, że tam tylko miłość jest istotna, gdzie słowa prawdy i upomnienia połączone są z miłością.

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 109-110.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: