DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ III

 

O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

 

ROZDZIAŁ XVIII

 

JAK POZNAĆ, CZY UPOMNIENIE WYPŁYWA Z MIŁOŚCI

 

Pytałem się raz naszego Świętego, jak po­znać, czy upomnienie pochodzi z miłości? Odpo­wiedział mi na to: "Upomnienie pochodzi z miłości wtedy, kiedy je robimy jedynie dla miłości Boga i dla dobra tego, kogo upominamy". Odpowiedź ta, godna uwagi, wskazuje prawdziwy cel i osta­teczny kres wszelkich naszych czynności. Najistotniejszym znaczeniem miłości jest to, że nie szu­ka ona, jak mówi Apostoł, swego interesu.

 

Podobnie mówi i św. Augustyn: "Powinniśmy upominać bliźniego z miłości i w zamiarze po­prawienia go nie zaś poróżnienia. Jeżeli to czy­nicie z własnego interesu, nie robicie nic dobrego; jeżeli zaś dla jego dobra, dokonywacie wielkiego dzieła" (1).

 

Wszystkie inne cnoty mają swoje własne ce­le i służą dla pożytku stworzeń; jedna tylko mi­łość szuka swego dobra w Bogu, do którego je­dynie dąży, jako do ostatecznego swego celu. Dlatego to kto upomina bliźniego nie z intencją przyczynienia się do chwały Bożej, przez jego poprawę i zbawienie wieczne: ten nie mówi pra­wdy z miłości.

 

Lepiej jest zamilczeć jaką prawdę, aniżeli wypowiedzieć ją źle, gdyż inaczej znaczyłoby to podać komu dobrą potrawę źle przyrządzoną, al­bo też dać lekarstwo w niewłaściwym czasie. Milczenie słuszne zawsze jest więcej warte od wypowiedzenia prawdy bez miłości, a zatem mo­gącej obrazić bliźniego.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 110-111.

 

Przypisy:

(1) Aug. serm. 82.

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: