DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ III

 

O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

 

ROZDZIAŁ XIX

 

INNY SPOSÓB ROZPOZNANIA, CZY UPOMNIENIE POCHODZI Z MIŁOŚCI

 

Można jeszcze sądzić, że upomnienie pochodzi z miłości, kiedy ono czynione jest w duchu łaskawo­ści; są to słowa naszego Świętego. Łaskawość jest też w istocie nierozłączną towarzyszką miło­ści: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (1), mówi Paweł święty. Bóg, który jest samą miłością, objawia swą wolę łaskawym i cichych naucza dróg swo­ich. Duch Jego nie jest bynajmniej w miotaniu się, w hałasie, ani też w ostrej lub gwałtownej gorliwości; ale w ciszy serca i w słodyczy słowa. Łaskawość nastąpiła, mówi psalmista, i upamiętaliśmy się (2). Nasz Święty radził naśladować w tym względzie litościwego Samarytanina, który nalał oliwy i wina w rany nieszczęśliwego podróżnego z Ewangelii: dodawał on przy tym to podobień­stwo, że do dobrej sałaty potrzeba więcej oliwy, aniżeli octu i soli, i drugie nie mniej trafne, że więcej much złowić można na jedną łyżkę miodu, aniżeli na sto beczek octu. Zresztą zawsze jest lepiej grzeszyć zbytkiem łaskawości, niżeli zbyt­kiem surowości. Jest to w naturze serca ludzkie­go, że oburza się ono przeciwko srogości, a dla łaskawości staje się powolnym.

 

Słowo łagodne gasi zapalczywość, podobnie jak woda gasi ogień. Mówić komu rzeczy niemiłe ze słodyczą, jest to jakby zrzucać mu róże na oblicze; mówić je zaś ostro i surowo, jest to jak­by żarem go obsypywać. Czyż można się oburzać na przeciwnika, który walczy z nami tylko per­łami i brylantami największej wartości?

 

Jedną z największych goryczy, dodaje Świę­ty, jest orzech włoski zielony, a jednak usmażony w cukrze, staje się on wyborną słodyczą, bar­dzo zdrową dla żołądka. Nagana jest podobnie rzeczą wielce przykrą; ale gdy ją przeniknie ogień miłości, staje się słodką i serdeczną.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 112-113.

 

Przypisy:

(1) I Kor. XIII, 4.

 

(2) Ps. 89, 10.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: