DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ III

 

O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

 

ROZDZIAŁ XXI

 

MIŁOŚĆ CHĘTNIE WYMAWIA BŁĘDY BLIŹNICH. PRZYKŁAD

 

Raz mówiono w obecności naszego Świętego o pewnym opłakanym błędzie, popełnionym tylko z ułomności ludzkiej, przez jedną z osób, żyjących w zgromadzeniu. Każdy oburzał się i wołał na zgorszenie; nasz Święty mówił zaś tylko: O! nę­dzo, nędzo ludzka! albo: ach! jak wielką jest nie­moc nasza! albo znów: cóż możemy sami z siebie uczynić? chyba upadać! Uczynilibyśmy, być może, je­szcze gorzej, gdyby nas Bóg nie podtrzymywał pra­wicą swoją i nie kierował nami podług woli swojej!

 

Wreszcie, gdy bardzo przesadzano wielkość tego występku, zawołał: "O! szczęśliwy upadku, ty będziesz przyczyną wielkiego dobra! Ta dusza zginęłaby, podobnie jak wiele innych, gdyby się sama nie była zgubiła; ale zguba ta będzie jej zyskiem i przyda się wielu innym".

 

Niektórzy nie zwrócili żadnej uwagi na tę przepowiednię, ale czas pokazał, że była praw­dziwą; gdyż nie tylko przez głośne nawrócenie się grzesznicy Bóg był uwielbiony, ale też, jej poku­tą pociągnięte, całe zgromadzenie stało się odtąd wzorowym pod każdym względem.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, s. 115. 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: