DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ III

 

O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

 

ROZDZIAŁ XXII

 

MIŁOŚĆ DZIELI SIĘ Z BLIŹNIM, TYM WSZYSTKIM, CO MOŻE MU BYĆ POŻYTECZNE DO ZBAWIENIA

 

Jedna z zakonnic Nawiedzenia pytała Święte­go, co należałoby czynić dla zachowania ducha zakonu. Jedynym sposobem na to, odpowiedział on, jest trzymać go zamkniętym w ścisłym zacho­waniu ustawy. Ale mówicie mi, że niektóre z sióstr są tak zazdrosne o to zachowanie, że nie chciałyby nikomu użyć tego ducha, okrom własnego klasztoru.

 

W podobnej gorliwości jest pewne zbocze­nie, które koniecznie należy sprostować. Dlacze­góż, proszę cię, ukrywać przed bliźnim to, co może mu być pożytecznym? Ja wcale nie jestem tego zdania; owszem, chciałbym, aby wszystko, cokolwiek jest dobrego w zakonie Nawiedzenia, znanym było całemu światu. Było to wielce korzystnym dla dobra ogółu, podać do druku te re­guły i ustawy. Dałby Bóg, aby znalazło się jak najwięcej ludzi, chcących je zachować! Zobaczyli­byśmy w nich wtenczas wielką odmianę, na chwa­łę Bogu i na ich własne zbawienie.

 

Bądźcie tedy bardzo troskliwe o zachowanie ducha Zakonu, ale nie tak, żeby to miało wam przeszkadzać do udzielenia go z miłością i pro­stotą bliźniemu, stosownie do jego pojętności, i nie obawiajcie się, abyście coś utraciły z tego ducha przez taką życzliwość; gdyż miłość nigdy nic nie zepsuje, ale owszem wszystko udoskonala! Albowiem, mówi Jan święty, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jako może miłować? Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest (1). Zai­ste, nie kocha go ten, kto przed nim zamyka wnętrzności miłosierdzia; a to miłosierdzie ściąga się nie tylko do potrzeb ciała, ale jeszcze więcej do potrzeb duszy, którym zadosyć czyni ten, kto ją prowadzi do zbawienia.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 116-117.

 

Przypisy:

(1) I Jan. IV, 20.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: