DUCH
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

CZYLI

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ III
O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

ROZDZIAŁ III
O ZNACZENIU BŁĘDÓW I NIEDOSKONAŁOŚCI BLIŹNIEGO

Jeden drugiego brzemiona noście, mówi Apostoł, a tak wypełnicie zakon Chrystusów (1). Gdyby kamienie budynku nie wspierały się jedne na drugich, budynek nie mógłby się utrzymać; my jesteśmy świątynią Bożą, z żywych kamieni wzniesioną; jeżeli one nie będą się wzajemnie wspierały: gmach ten runie i stanie się stosem gruzów.

Dlatego to miłość chrześcijańska nakazuje nam kochać nawet nieprzyjaciół i znosić łagodnie ułomności bliźnich. Łatwo jest kochać człowieka miłego i uprzejmego, ale kochać go, gdy on jest przykry i uparty: to rzecz trudna – a jednak będąca kamieniem probierczym prawdziwej miłości bliźniego. W takim razie dobrze jest postawić się na miejscu tego przykrego nam bliźniego i pomyśleć, jakbyśmy chcieli, aby się on z nami obchodził, gdybyśmy jego wady mieli. Bądźmy sprzedającymi, kupując, a kupującymi, sprzedając, jeśli chcemy uczynić sprawiedliwą z bliźnim zamianę.

Dopełniajmy cnoty znoszenia wad bliźniego jakby z zamkniętymi oczyma, aby nie widziały niemiłego nam stworzenia, a patrzmy jedynie na Boga, w którym i dla którego wszystko jest pięknem, gdyż wszystkie dzieła Jego są doskonałe. Laska Mojżesza stała się cudowną w ręku jego, gdzie indziej zaś leżąc, była wężem; bliźni sam w sobie jest lichym robakiem, ale w ręku Boga jest on narzędziem, prowadzącym nas do nieba.

Posłuchajmy, co mówi nasz Święty w tym względzie: "O Boże! kiedyż łagodne znoszenie bliźniego zapanuje w sercu naszym? Najwyborniejsza to nauka przez świętych nam przekazana, błogosławiony kto ją pojmie! Wymagamy pobłażania dla naszych nędz i widzimy je zawsze godnymi politowania, a nędze bliźniego zawsze się nam wydają większymi, nieznośniejszymi i niezasługującymi na pobłażanie" (2).

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 85-86.

Przypisy:

(1) Gal. VI, 2.

(2) List z r. 1616.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: