DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ I

 

NALEŻY PODDAĆ SIĘ WOLI BOŻEJ WE WSZYSTKICH ZDARZENIACH TEGO ŻYCIA

 

Nasz Święty widział we wszystkich zdarze­niach tego życia najświętszą wolę Bożą. Wszystko, co nas spotyka, mówił on, prócz jednego grze­chu, pochodzi z woli Bożej: wszelkiego dobra. On jest źródłem, według tych słów Pisma świętego: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości (1); a każde zło, tj. przykrości, uciski pochodzą również z dopuszczenia Boskiego.

 

Jeden tylko grzech jest złem, którego Bóg ­nie chce; ale zabraniając go pod groźbą kary, nie przeszkadza On jednak popełnieniu grzechu i zno­si go, bo chce zupełnie pozostawić człowiekowi tę wolność, jaką go obdarzył.

 

Zresztą, właściwie mówiąc, grzech nie może się nazwać wypadkiem dla tych, którzy go popełniają. Przyczyna wypadku jest zawsze zewnę­trzna, grzech zaś pochodzi z nas samych; wypły­wa on, jak mówi Pismo św., z serca naszego (2).

 

O! jak wielkim byłoby to dla nas szczęściem, gdybyśmy wszystko, cokolwiek się nam stanie, przyjmowali jako pochodzące z ojcowskiej ręki Boga, z tej ręki, którą ile razy otwiera, napełnia wszelkie stworzenie żyjące błogosławieństwy swymi! Jakąż pociechą osłodzilibyśmy wszelkie gory­cze naszych umartwień? Zaiste wtedy wycisnęli­byśmy miód ze skały, a oliwę z twardej opoki (3). Wtedy bylibyśmy umiarkowani w pobożności, a przeciwność i powodzenie zarówno służyłyby nam do pomnożenia chwały Bożej i do zbawienia dusz naszych.

 

Jeżeli będziemy poważnie rozmyślać o tej prawdzie, widząc Boga we wszelkich zdarzeniach, a wszelkie zdarzenia w Bogu: to Bóg, Ojciec Pa­na naszego Jezusa Chrystusa, uczczony będzie we wszystkich rzeczach, On, który nas pociesza we wszelkich przeciwnościach i czyni dla nas pożytecznymi wszystkie uciski i utrapienia (4).

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 120-121.

 

Przypisy:

(1) Jak. I, 17.

 

(2) Mt. XV, 19.

 

(3) Powt. XXXII, 13.

 

(4) II Kor. I, 4.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: