DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ XI

 

UFNOŚĆ W BOGU ODDALA MAŁODUSZNOŚĆ

 

Najnikczemniejszą ze wszystkich pokus, mawiał nasz Święty, jest małoduszność. Kiedy bowiem nieprzyjaciel naszego zbawienia doprowa­dzi nas do utraty odwagi i nadziei postępu w do­brym: wszystkiego z nami dokaże, czego zechce, i niezadługo potem wtrąci nas w przepaść wy­stępku tym łatwiej, że nie napotka silnego oporu. "Znoś cierpliwie wszystkich, ale przede wszystkim samą siebie, pisał pewnego dnia nasz Święty do pewnej osoby upadłej na duchu; chcę przez to powiedzieć, abyś się nie trwożyła swymi niedoskonałościami, ale abyś miała zawsze odwagę po­wstania z nich. Rad jestem, że codziennie zaczy­nasz na nowo, gdyż najlepszym sposobem dokończenia życia duchowego jest zawsze rozpoczynać je i nie sądzić nigdy, aby się już pod tym wzglę­dem dosyć uczyniło".

 

Jak bowiem zniesiemy cierpliwie wady bli­źniego, gdy jesteśmy tak niecierpliwi w znoszeniu własnych?

 

Jakże możemy napominać innych w duchu łaskawości, jeżeli sami siebie strofujemy gnie­wem, z goryczą i z popędliwością?

 

Kto traci pokój serca na widok własnych błędów, ten się z nich pewnie nie poprawi; bo taka poprawa dokonać się może tylko w duchu pokoju i cierpliwości. Trwożliwość, mówi Dawid, jest towarzyszką zamieszania. Kto stracił odwa­gę, wszystko stracił. Żołnierz, który rzucił swą broń, nie może znowu rozpocząć walki, choćby tego pragnął.

 

Na drodze Bożej, kto sądzi, że wiele postą­pił, ten jeszcze nie zaczął; a kto wyobraża sobie, że już stanął u kresu, ten powinien zacząć od po­czątku swą drogę. To życie jest drogą, prowa­dzącą do nieba; kto się na niej zatrzymuje, ten naraża się na niebezpieczeństwo nie osiągnięcia go nigdy.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 137-138.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: