DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ XII

 

UFNOŚĆ W BOGU JEST NAJLEPSZYM PRZYGOTOWANIEM DO DOBREJ ŚMIERCI

 

Pewnego razu, zapytałem się naszego Świę­tego, jakie jest najlepsze przygotowanie do do­brej śmierci. Odpowiedział mi na to nieco chło­dno: że jest nim miłość.

 

Wiem o tym, odrzekłem, że kto nie ma mi­łości, ten nie ma i życia, i że umierać w Panu, znaczy to umierać, jeżeli nie w czynieniu, to przynajmniej w pragnieniu miłości, która zawiera w sobie wszystkie inne cnoty i wprowadza je do duszy, sama króluje. Ale pamiętając o miłości, pragnąłbym wiedzieć, jakie jeszcze cnoty obok niej najpożyteczniejsze są dla przygotowania się do dobrej śmierci.

 

Oto pokora, odpowiedział mi, i ufność w Bo­gu; a dla rozjaśnienia tego, dodał: łoże dobrej śmierci powinno mieć za materace miłość; ale po­trzebne są przy tym pod głowę dwie poduszki – pokory i ufności, abyśmy umierali, poruczając się pokornie miłosierdziu Bożemu.

 

Pierwsza z tych poduszek, tj. pokora, pro­wadzi nas do uznania naszej nędzy i sprawia, że drżymy z trwogi; ale trwoga to słodka, bo oży­wiona miłością, i dlatego rodzi ona w nas ducha zbawienia. Skutek zaś pokory odważnej jest ten, że uniżając nas głęboko wobec Boga, podnosi zarazem i sprawia, że polegamy zupełnie na Nim samym.

 

Z tego więc pierwszego wezgłowia skłaniamy łatwo głowę na drugie, którym jest ufność w Bo­gu. Ta ufność zaś jest to nadzieja chrześcijańska, wzmocniona rozważaniem nieskończonej dobroci naszego Ojca Niebieskiego, który jest bardziej troskliwy o nasze dobro, aniżeli my sami. W Tobiem Panie nadzieję miał, niech nie będę zawstydzon na wieki (1).

 

Ci, którzy ufają w Panu, znajdą siły zawsze świeże, podniosą się na skrzydłach i latać będą, jako orłowie, a lot ich nigdy nie osłabnie.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 139-140.

 

Przypisy:

(1) Ps. 30, 2.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: