DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ V

 

PRAWDZIWA UFNOŚĆ W BOGU POŁĄCZONA JEST

ZAWSZE Z NIEUFNOŚCIĄ KU SAMEMU SOBIE

 

Pobożny autor "Walki duchownej" podaje, ja­ko podstawę życia wewnętrznego i doskonałości chrześcijańskiej, nieufność w samym sobie a ufność w Bogu. Gdy pewnego dnia pytałem naszego Świę­tego, co należałoby czynić, aby dojść do zupełnej nieufności ku samemu sobie, odpowiedział mi: "Trzeba zupełnie zaufać Bogu. Ufność w Bogu i nieufność ku samemu sobie są jakoby dwie sza­le jednej wagi, z których gdy jedna się podnosi, druga się obniża. Im bardziej niedowierzamy samym sobie, tym więcej pomnaża się w nas ufność w Bogu; gdy zaś cokolwiek ufamy siłom własnym, nie możemy już mieć doskonałej w Bogu ufności. Kiedy zaś nie ufamy sobie w niczym, wtedy cał­kowicie w Bogu ufność naszą pokładamy".

 

Ale, zapytałem, czyż nie mogę dojść do tej nieufności w samym sobie przez jasne poznanie własnej nędzy, bez uciekania się w takim razie do ufności w Bogu?

 

Żadną miarą, odpowiedział Święty, jeżeli nieufność twoja ku sobie ma być chrześcijańską i wypływać z miłości. Nieufność zaś, o której mó­wisz, jako czysto naturalna, sprowadziłaby ci je­dynie zamieszanie, upadek na duchu i gnuśność; ale nieufność chrześcijańska, tj. pochodząca z pra­wdziwej miłości, jest wesołą, odważną, szlachetną; z nią wołamy: nie ja sam, ale łaska Boża ze mną (1). Bez łaski, ja nic nie mogę, bez niej nawet dobrej myśli mieć nie mogę; ale z łaską dokażę wszystkie­go, gdyż co jest niepodobnym dla człowieka, jest bardzo łatwym dla Boga, który wszystko może, cokolwiek chce na niebie i na ziemi. I w tym to znaczeniu Zbawiciel nasz mówił do Apostołów: Ufajcie, jam zwyciężył świat! (2). Ci, którzy ufają w Panu, mówi prorok, jako góra Syjon; nie poruszą się na wieki (3).

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 127-128.

 

Przypisy:

(1) I Kor. XV, 10.

 

(2) Jan. XVI, 33.

 

(3) Ps. 124, 1.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: