DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ VII

 

UFNOŚĆ W BOGU DAJE NAM REZYGNACJĘ, ŚWIĘTĄ OBOJĘTNOŚĆ I SPOKOJNE OCZEKIWANIE

 

"Zjednoczenie z wolą Bożą wykonywa się, mówi nasz Święty, przez usilne akty zupełnego poddania się tejże świętej woli. Chcielibyśmy np. żyć, a nie umierać; jednak, ponieważ podoba się Bogu, abyśmy umarli: poddajemy się temu. Chcielibyśmy znowu żyć, jeśliby się tak Bogu podobało, a co więcej chcielibyśmy, aby się Bogu podobało przedłużyć nam jeszcze życia: a jednak chętnie umieramy. Dosyć ochotna jest wola do umiera­nia, ale ochotniejszą i skłonniejszą by była do życia".

 

I to jest rezygnacja.

 

"Święta obojętność przewyższa rezygnację, bo kocha jedynie z miłości ku najświętszej woli Bożej, tak dalece, że żadna rzecz nie dotknie ser­ca obojętnego wobec woli Bożej".

 

Rezygnacja i święta obojętność mają z sobą to wspólnego, że widzą zawsze wolę Bożą w zda­rzeniach tego życia i poddają się jej; czynią to jednak nieco różnym sposobem: pierwsza zdoby­wa się na to przez wysiłek swej woli, druga zaś bez żadnego wysiłku. To ostatnie usposobienie oznacza bez wątpienia, wysoką doskonałość; a je­dnak proste oczekiwanie jest jeszcze czymś wyższym, bo poddaje nas woli Bożej, niewiadomej nam, i sprawia, że chcemy wszystkiego, czego Bóg chce, zanim się jeszcze o tej woli Jego do­wiemy. Ona nie zna ani obawy, ani życzenia w tym wszystkim, co może być przedmiotem upo­dobania Boskiego względem nas.

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 130-131.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: