DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ IV

 

O PODDANIU SIĘ WOLI BOŻEJ I O UFNOŚCI W BOGU

 

ROZDZIAŁ VIII

 

UFNOŚĆ W BOGU JEST NAJLEPSZYM ŚRODKIEM PRZECIWKO BOJAŹNI

 

Bojaźń jest uczuciem wrodzonym, obojętnym samo z siebie, lecz złym kiedy przekracza miarę i kiedy prowadzi do niepokojów, dobrym zaś kie­dy jest poddaną rozumowi.

 

Są osoby tak lękliwe z natury, że nie mogą przemawiać publicznie; inne drżą w ciemności nocnej i w samotności; inni znów tak się lękają ukazania się duchów, iż nigdy nie odważyliby się spać sami w pokoju. Wiem z niewątpliwego źró­dła, o jednym z najwaleczniejszych wodzów na­szych czasów, który w najkrwawszych walkach i wśród oczywistych niebezpieczeństw był nieustraszonym, a przecie gotów był zabić swego słu­żącego, gdyby ten zostawił go samego choćby na chwilę podczas nocy.

 

Pewna osoba pobożna była również dotknię­ta podobną bojaźnią. Święty nasz pocieszał ją następującymi słowy:

 

"Powiadają mi, że się lę­kasz duchów. Otóż najwyższy duch Boga naszego jest wszędzie, bez woli i dopuszczenia którego żaden duch nie porusza się. Kto ma bojaźń tego Boskiego ducha, nie powinien się obawiać żadne­go innego ducha. Ty zostajesz pod Jego skrzy­dłami, czegóż więc się obawiasz? Będąc młodym, ulegałem podobnie złudnym obawom. Aby się z tego otrząsnąć, zmuszałem siebie iść, z sercem uzbrojonym ufnością w Bogu, w te miejsca, gdzie imaginacja moja groziła mi jakimiś strachami. W końcu, tak dalece wyzwoliłem się z tych obaw, że ciemności i samotność nocy są mi rozkoszą ze względu na tę ukochaną obecność Bożą, którą można się cieszyć swobodnie w takich osamotnieniach. Dobrzy aniołowie są obok ciebie, jako to­warzysze broni pod chorągwią Chrystusa. Tarczą ogarnie cię prawda Jego (Boga): nie ulękniesz się od strachu nocnego (1).

 

Tę świętą odwagę nabywa się zwolna: gdyż łaska rodzi ufność, a ufność nigdy nie bywa za­wstydzoną".

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 131-133.

 

Przypisy:

(1) Ps. 90, 5.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: