DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VI

 

O POKORZE

 

ROZDZIAŁ XII

 

CZŁOWIEK PRAWDZIWIE POKORNY NIE UFA SWEJ CNOCIE

 

Pewnego razu Święty zmuszony był przebyć miasto Genewę, dla udania się w naznaczone miej­sce na obrady, w sprawach religii, z namiestni­kiem króla francuskiego w Burgundii, baronem de Luce, który z rozkazu swego monarchy przybył umyślnie w tym celu. Przejście, przez rozfanatyzowane miasto kacerskie narażało Świętego na wielkie niebezpieczeństwo. Gdym razu jednego (mówi biskup bellejski) przypominał mu o tym w licznym zgromadzeniu osób, z których każda wyrażała swoje uczucia w tym względzie: święty Biskup obwinił siebie o nieroztropność, chociaż właściwie należało obwinić o nią tych, którzy, obrawszy tę drogę, wprowadzili go w takie niebezpieczeństwo; przy tym dodał: "nie śmiano jednak zaczepić mnie i uczynić mi najmniejszej krzywdy".

 

– Ale zresztą, mój Ojcze, (rzecze biskup bellejski) największe zło, jakie by ci mogli wyrzą­dzić, stałoby się dla ciebie największym dobrem; gdyby bowiem heretycy odebrali ci życie, z wy­znawcy zrobiliby Cię męczennikiem.

 

– A skąd wiesz, odrzekł mi na to Święty, że Bóg dałby mi łaskę potrzebną do otrzymania korony męczeńskiej?

 

– Utwierdzam się w tym przekonaniu, od­powiedziałem, myśląc, że wolałbyś tysiąc razy ponieść śmierć, jak wyrzec się wiary świętej.

 

– Bez wątpienia, powinien bym tak uczynić, jak mówisz, odrzekł mi na to św. Biskup. Ale czyż jestem prorokiem, abym mógł wiedzieć, co bym uczynił. Święty Piotr tak samo był utwier­dzony w wierze, jak i ja: a wiesz przecie, co uczynił na głos jednej służebnej.

 

Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi (1), i który nie ufając swojej własnej słabości, wspie­ra się nie na sobie, ale na Bogu jedynie. Wszy­stko mogę w Tym, który mię umacnia (2) – bez Niego nic nie mogę (3).

 

–––––––––––

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 198-199.

 

Przypisy:

(1) Przypow. XXVIII, 14.

 

(2) Filip. IV, 13.

 

(3) Jan. XV, 5.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: