DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VII

 

O UBÓSTWIE

 

ROZDZIAŁ XI

 

DUCH UBÓSTWA POPRZESTAJE NA RZECZACH NIEZBĘDNYCH tj. NA DOSTATECZNYCH

 

Nie mówimy tu o tym dostatku który jest dzieckiem pychy i próżności, osłaniającej tym mianem wszystko, czego pragnie; ale o tym dostatku, o którym mówiąc pewien starożytny filozof, powiedział: to, co jest dostateczne dla nas, znajduje się zawsze pod ręką, nasze troski pochodzą zwykle z zabiegów o nabycie rzeczy zbytecznych.

 

Nie będziemy nigdy biednymi, jeżeli się ograniczymy do rzeczywistych potrzeb natury; ani też nigdy nie będzie nam dosyć, jeżeli zechcemy dogadzać pragnieniom chciwości.

 

Zadawalać się tym, co nam wystarcza, a uważać za szkodliwe lub niebezpieczne wszystko co to przewyższa: oto sposób prowadzenia życia spokojnego i szczęśliwego. Nie jest to tylko moje zdanie; podzielał je w zupełności i nasz Święty. Oto w jakich słowach winszuje on pewnej pobożnej duszy, takiego usposobienia: "Niech będzie Bóg pochwalony, pisze on do niej, że jesteś zadowoloną z tego dostatku, który ci jest dany. Nie przestawaj zań Bogu dziękować, gdyż prawdziwym jest dobrem, w tym życiu doczesnym i światowym, poprzestawanie na tym, co nam wystarcza; inaczej bowiem nie podobna jest w niczym znaleźć zadowolenia; i, jako mówi książka na którą się powołujesz: «komu nie wystarcza to, co jest dostateczne: temu nigdy nic nie wystarczy»".

 

–––––––––––

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 218-219.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2009

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: