DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VII

 

O UBÓSTWIE

 

ROZDZIAŁ III

 

UBÓSTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE NIE PRAGNIE RZECZY ZIEMSKICH

 

Są pragnienia ziemskie i pragnienia niebiań­skie. Pragnienia niebiańskie należy bezustannie rozniecać w naszym sercu; są one skrzydłami go­łębicy, o które Prorok prosi Boga, aby wzlecieć na nich do krainy prawdziwego spoczynku (1).

 

Co się tyczy pragnienia dóbr przemijających, marnych, które nas przywiązują do znikomości ziemskich: tego nigdy dosyć pozbyć się nie można.

 

Święty Augustyn nazywa je lepem, w którym lgną skrzydła duchowe serca naszego.

 

Od tych żądz wolnym było zupełnie serce naszego Świętego. "Mało bardzo rzeczy pragnę, mówił on, i tego czego chcę, niezbyt pragnę; a gdybym mógł się odrodzić, nie chciałbym wcale mieć żadnego pragnienia".

 

W rzeczy samej, czymże jest ta ziemia? Fra­szką, a raczej, mówiąc ściśle, niczym ona jest dla tego, kto pragnie nieba; czas teraźniejszego życia jest tylko znikomym cieniem dla tych, któ­rzy dążą do wieczności.

 

–––––––––––

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, s. 206.

 

Przypisy:

(1) Ps. 54, 7.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: