DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VIII

 

O UMARTWIENIU

 

ROZDZIAŁ IV

 

DUCH UMARTWIENIA ZGADZA SIĘ Z ŻYCIEM ZWYCZAJNYM

 

Św. Biskup przywiązywał wielką wagę do życia zwykłego, dlatego też usilnie zalecał on, aby zakonnice Nawiedzenia nie oddalały się zbyt od niego, tak pod względem okrycia, pościeli, jako i pokarmu. Rozporządził on, aby w tych rzeczach stosowały się one do praw i zwyczajów wszystkich osób żyjących po chrześcijańsku na świecie, pozostawiając roztropności przełożonych, aby oni zezwalali na umartwienia nadzwyczajne, albo je nakazywali, stosownie do potrzeb szczególnych tych sióstr, dla których środki owe okazałyby się pożytecznymi albo niezbędnymi. Jezus Chrystus, Jego Matka Najświętsza i Apostołowie życie swe prowadzili w ten sposób, w czym jak również i we wszystkich innych rzeczach, Święty założyciel chciał widzieć swe duchowne córki wiernymi naśladowczyniami.

 

Nie znaczy to jednak aby nasz Święty nie miał wysokiego szacunku dla tych ostrości zewnętrznych; owszem, on je wysoko cenił i znał ich prawdziwą wartość: ale chciał, aby ich używano z żarliwością roztropną i rozumną, stosując to użycie do zachowania niewinności ciała i ujarzmiania jego namiętności, bez zbytecznego wszakże wycieńczania jego sił i bez uszczerbku dla zdrowia.

 

–––––––––––

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 233-234.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2009

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: