DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ XII

 

O POKUSACH, SKRUPUŁACH I INNYCH DOŚWIADCZENIACH WEWNĘTRZNYCH

 

ROZDZIAŁ IX

 

O SMUTKU

 

Szczęśliwość wiekuista w niebie nazywaną jest w Piśmie św. radością, tak samo i szczęście życia teraźniejszego zasadza się na radości; ale nie na radości obłudnika, o której Pismo św. mówi, że jest jako jeden moment znikomy (1); ani też na radości ludzi złych, o których jest napisano, że przepędzają dni swoje w rozkoszach, a w jednej chwili wstępują do piekła (2), radość ich fałszywa kończy się płaczem (3).

 

Prawdziwa radość płynie jedynie z pokoju wewnętrznego, a ten pokój znów pochodzi tylko ze świadectwa dobrego sumienia, które Pismo św. nazywa: nieustającymi godami (4). Tę to radość z Pana i w Panu, złączoną z miłością, a raczej z niej płynącą zaleca nieustannie Apostoł (5).

 

Nasz Święty doskonale stosował tę naukę w życiu swoim, które też przedstawiało obraz takiej szczęśliwości, jaką tylko mogą być obdarzone dusze na tej ziemi. Pewien wielki sługa Boży powiedział o nim, że posiadał on pokój niczym niezamącony. Dlatego to Święty był nieprzyjacielem wszelkiego zamieszania i smutku. Oto, jak o tym mówi do pewnej osoby, która była ściśnięta wielkim smutkiem: "Stój mocno w pokoju i karm serce twoje słodyczą miłości niebiańskiej, bez której serca nasze są bez życia – a życie nasze bez szczęśliwości. Nie poddawaj się nigdy smutkowi, bo on jest nieprzyjacielem pobożności. Czegoż się ma smucić służebnica Tego, który będzie na wieki weselem naszym? Jeden tylko grzech, powinien się nam nie podobać i smucić nas, ale i za tym obrzydzeniem grzechu powinny następować radość i pociecha święta". Dlatego też Dawid, ten wielki pokutnik, ten mąż wedle serca Bożego, zmieszawszy napój swój ze łzami i zrosiwszy nimi swą pościel, błaga Boga, aby mu przywrócił radość swojej miłości.

 

–––––––––––

 

 

Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 296-298.

 

Przypisy:

(1) Job. XX, 5.

 

(2) Job. 21, 13.

 

(3) Przyp. XIV, 13.

 

(4) Przyp. XV, 15.

 

(5) Filip. IV, 4.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2011

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: