DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ XV

 

O PROSTOCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ROZDZIAŁ III

 

PROSTOTA NIE ZNOSI WSZELKIEGO KŁAMSTWA

 

Należy tu wyjaśnić znaczenie tych słów naszego Świętego: "rzadko kiedy można popełnić choćby najmniejsze kłamstwo, aby ono nie szkodziło bliźniemu".

 

Sam wyraz rzadko, mówi nam już wiele, a pomimo to można jeszcze powiedzieć, że każde kłamstwo, choćby ono wydawało się najdrobniejszym, wyrządza zawsze jakie zło, jeżeli nie innym, to nam samym: przede wszystkim obraża ono i rani prawdę, prostotę i prawość. Każdy kłamca, okazuje się dwoistym, albowiem mówi podług jednego i podług drugiego serca za co Bóg grozi zatratą (1).

 

Niechże więc mowa wasza będzie prosta, szczera i rzetelna, jeżeli chcecie być dziatkami Tego, który nie tylko jest Ojcem prawdy, ale też i samą jej istotą.

 

–––––––––––

 

 

Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 355-356.

 

Przypisy:

(1) Ps. XI, 3.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2012

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: