DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ XV

 

O PROSTOCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ROZDZIAŁ IV

 

PROSTOTA UNIKA DWUZNACZNOŚCI

 

Święty nasz brzydził się bardzo dwuznacznością, przez którą, mówił on, usiłujemy pokryć kłamstwo. Najzręczniejsza chytrość, dodawał, nie może być porównaną z prostotą. Roztropność i przebiegłość światowa, właściwe są dzieciom tego świata; ale dzieci Boże postępują prostą drogą, ponieważ i serca ich są proste. Kto chodzi w prostocie, bezpiecznie chodzi (1). Zresztą, obłuda, dwoistość i kłamstwo, cechują zawsze umysły liche i ludzi bez czci.

 

O mowie dwuznacznej, św. Biskup mawiał jeszcze to, co Zbawiciel nasz mówił o faryzeuszach i piśmiennych Zakonu.

 

Ludzie ci udawali się za morza do pozyskania jednego nowowiercy, potem zaś czynili go gorszym, jak byli sami; albowiem wedle słów Świętego, ci którzy usiłują wykrętami ocalić prawdę, podwójnie ją przytłumiają.

 

Nic w istocie, nie znieważa więcej prawdy jak dwoistość języka, która okazuje się w dwuznaczności.

 

"Bezwątpienia, mówił nasz Święty, szczerość i prostota mowy, są wielką ozdobą życia chrześcijańskiego".

 

Wielkim więc błędem jest w chrześcijaninie wszelkie oszukaństwo i skłonność do zwodzenia, przez słowa, mogące mieć rozmaite znaczenia.

 

–––––––––––

 

 

Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 356-357.

 

Przypisy:

(1) Przypow. X, 9.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2012

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: