DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ XVI

 

O POSŁUSZEŃSTWIE

 

ROZDZIAŁ III

 

NALEŻY ROZKAZYWAĆ Z POSŁUSZEŃSTWA, d. c. POPRZEDZAJĄCEGO PRZEDMIOTU

 

Pewna zakonnica Nawiedzenia zostawszy przełożoną, żaliła się przed św. Biskupem, że nadając ten urząd odbierano jej zasługę posłuszeństwa. "Moja córko, rzekł on jej na to, przeciwnie, zasługa twoja będzie o wiele większą: gdybyś bowiem została nadal podwładną, miałabyś tylko zasługę posłuszeństwa, nakazanego ci przez przełożoną, ale będąc sama przełożoną, ile wydasz rozkazów swoim córkom, tyle zasług posłuszeństwa mieć będziesz".

 

Zakonnica zdziwiona tą mową, prosiła Świętego o wyjaśnienie jej znaczenia.

 

"Czyliż nie widzisz, moja córko, mówił jej dalej, że Bóg przez to wybranie osoby twojej na przełożeństwo daje ci władzę rozkazywania i kierowania zgromadzeniem. Jeżeli więc posłuszna temu rozkazowi, przyjmiesz z pokorą ciężar na ciebie włożony i rozkazywać będziesz z posłuszeństwa, wtedy wszystkie rozkazy twoje względem drugich, staną się dla ciebie aktami posłuszeństwa".

 

"Zresztą, winszuję ci szczerze, że obejmujesz ten urząd z takim wstrętem do rozkazywania a z taką miłością do posłuszeństwa; to usposobienie sprawi, że rozkazywać będziesz z miłością, i dla miłości Boga, a ta święta miłość uczyni ci lekkim ciężar rozkazywania i osłodzi drugim jarzmo posłuszeństwa".

 

"Wrodzoną nam skłonność, mówił św. Biskup, w jednej ze swoich rozmów, obudza w nas pragnienie rozkazywania a wstręt do posłuszeństwa: jednakże pewną jest rzeczą, że mamy daleko więcej zdolności do słuchania aniżeli do rozkazywania".

 

 

–––––––––––

 

 

Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 373-374.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2013

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: