Religia nowoczesna – ubóstwienie człowieka

 

KS. DR FRANCISZEK SAWICKI

 

 

Pomimo sze­rzącej się niewiary budzi się nowy duch reli­gijny. Człowiek nowoczesny, ten wielki bezboż­nik, stał się znów religijnym. Ten prąd reli­gijny jest tak silny, że wpływa nawet na ateizm, i pod jego wpływem stworzyła się dziwna synteza ateizmu z religią. Przytoczę jeden tylko znamienny przykład. Przed kilku laty Leopold Ziegler, ten Nietzsche redivivus, wydał obszerne dzieło pt. Der Gestaltwandel der Götter. Ziegler tak samo jak Nietzsche jest zdecydowanym ateistą. Wiara w Boga się przeżyła. Ale konieczna człowieko­wi wiara w jakieś dobro najwyższe, dążność do wyższego celu. Takim celem jest ubóstwienie człowieka. Boga nie ma, ale trzeba go stworzyć i człowiek sam ma się stać Bogiem, wznosząc się do boskiej wielkości. W tym Ziegler widzi istotę religii, i dlatego pomimo ateizmu chce być człowiekiem religijnym, homo religiosus. Sam się zwie pobożnym bezboż­nikiem. Nawet ateizm więc stał się poboż­nym, i ten ateizm pobożny jest najnowszym zjawiskiem religijności nowoczesnej.

 

Już z tego jednego przykładu wynika, jak daleko religia nowoczesna odbiega od religii chrześcijańskiej. W ogóle religia nowoczesna tak samo jak etyka wykazuje cały szereg cech sprzecznych z religią chrześcijańską. Religia nowoczesna, ponieważ duszy więcej daje niż radykalna niewiara, jest nawet niebezpieczniejszym wrogiem chrześcijanizmu niż sam ateizm.

 

–––––––––––

 

Ks. Dr. Franciszek Sawicki, Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1931], (KSIĄŻNICA AKCJI KATOLICKIEJ NR 10), ss. 97-98. (Fragment rozdziału pt. Religia nowoczesna; obecny tytuł od red. Ultra montes. Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Nihil obstat.

Poznań, dnia 29 stycznia 1931.

Ks. A. Żychliński.

 

––––

 

Imprimatur.

Poznań, dnia 3 lutego 1931.

Bp Dymek, Wikariusz Generalny.

X. Jedwabski. Kanclerz Kurii Arcybiskupiej.

(L. S.) L. D. 1533/31.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: