NAUKI

 

O PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

 

KS. PIOTR SKARGA SI

 

––––

 

W DODATKU

 

NAUKA O CZĘSTEJ KOMUNII ŚW.

 

PRZEZ

 

KS. STANISŁAWA SOLSKIEGO SI

 

––––––––––

 

 

Nauki o Przenajświętszym Sakramencie, Ks. Piotra Skargi SI. W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez Ks. Stanisława Solskiego SI. (djvu, 29.9 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Nauki o Przenajśw. Sakramencie, X. Piotra Skargi T. J., w dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez X. Stanisława Solskiego T. J., wydanie trzecie. W Krakowie. W DRUKARNI A. KOZIAŃSKIEGO. 1900, str. 365. (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu. Tom 46). (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa, Kraków 1891. b) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. c) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. d) Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza. e) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta. f) Kazanie na dzień Trójcy Świętej. g) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej. h) Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście).

 

2) Abp Ignacy Hołowiński, Mistrzowie słowa. Ks. Piotr Skarga SI.

 

3) Bp Karol Józef Fischer, Kazanie na trzechsetną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi, wygłoszone w katedrze przemyskiej r. 1912.

 

4) Ks. Dr. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

5) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

6) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

7) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej.

 

8) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

9) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

10) Ks. Zygmunt Golian, Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego.

 

11) Sac. Vincentius Smoczyński, Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum.

 

12) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: