Węglarze i Akademicy

Dziewiętnasty wiek lubo niedawno rozpoczęty, wydał jednak już niektóre sekty, albo raczej dawna sekta Massonii pod ich imionami pokazała się; takimi zaś są najsławniejsze Węglarzów i Akademików, do których można dołożyć Indifferentystów i Biblijne Towarzystwo.

Węglarzów sekta bardzo się rozszerzyła mianowicie we Włoszech, gdzie wiele złego Kościołowi Chrystusowemu wyrządziła, i niektóre Trony wstrząsnęła i pewnie by je o ruinę zupełną przyprawiła, gdyby byli Monarchowie siłą zbrojną jej szalonych zapędów nie wstrzymali. Dążność i cel tej sekty jest ten: aby Kościół Chrystusów zagubić, przez rokosz i gwałty wyzuć z władzy Królów i wszelkich Władców, których z pokrzywdzeniem najwyższym, zwykle zowie tyranami. Potępił ją Pius VII Papież dnia 13 września r. 1821 Bullą zaczynającą się od słów – Ecclesiam a Jesu Christo.

Akademików czyli uniwersytecka sekta dlatego tak nazwana, że ma swój przytułek przy wielu Uniwersytetach, składa się z młodzieży oddanej na nauki, którą zdrajcy niektórzy Nauczyciele zamiast nauczać, zepsuć usiłują, napawając onę bezbożnymi Massonii tajemnicami i do wszelkich zbrodni usposabiając.

Obie te sekty należą do rodzaju sekt czyli towarzystw tajemnych, przeto że schadzki swoje skrycie odprawiają, a lubo są co do imienia różne, niegodziwym atoli najobrzydliwszych przedsięwzięć związkiem zostają z sobą połączone, i owszem jednę i tęż samę składają Franc-Massonii sektę, która według rozmaitych okoliczności czasu, miejsc, języka i kraju zwykła rozmaite nazwiska przybierać, by baczności Władz rządowych ujść i więcej szkodzić mogła.

Tych to sekt czyli towarzystw i wszystkich im podobnych pod jakimkolwiek imieniem teraz istniejących, albo na potem zawiązać się mogących, Leon XII Papież dnia 13 marca r. 1825 pilnie zakazał i rzucił klątwę na ich zwolenników przez Bullę zaczynającą się od słów – Quo graviora mala – od której to klątwy rozgrzeszenie samej Stolicy Rzymskiej zastrzegł, wyjąwszy przypadek śmierci.

Błędy rzeczonych sekt wielu także religijnych pisarzy zbijało, ale te z czasem taką przewagą uzyskały, że mogły im przeszkadzać do upowszechniania dzieł swoich. Aż też nareszcie wielu Monarchów postrzegło się i wyrokami swoimi zakazali i wywołali z krajów swoich Massonię i wszystkie inne towarzystwa tajemne, zaczem Religia Chrystusowa nieco z ucisków swoich odetchnęła (1).

Nauki katolickie w sposób katechizmowy, w których wyłożone są w krótkości z Pisma świętego i Podania: dzieje, zasady religii, moralność chrześcijańska, sakramenty, modły, obrzędy i zwyczaje Kościoła. Napisane niegdyś przez Xsiędza Franciszka Pouget, przełożone z Francuskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione. Tom I. W Warszawie w Drukarni Biblioteki Chrześcijańskiej. 1830, ss. 454-456. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Dzieło: Nauki Katolickie w sposób katechizmowy, z Francuskiego języka na Polski niegdyś przez X. Józefa Jakubowskiego zgromadzenia Xięży Misjonarzy Wizytatora przełożone, i w Warszawie w Drukarni tychże w roku 1790. wydane, i z niektórymi poprawkami do przedruku przygotowane, jako prawowierną czyli katolicką naukę wiary i obyczajów zawierające, i w niczym onej nieprzeciwne, godnym druku być sądzę.

W Warszawie dnia 16. Stycznia 1829.
X. PAWEŁ RZYMSKI.
Wizytator XX. Misjonarzy
Cenzor Xiąg duchownych
W Archidiecezji Warszawskiej.
IMPRIMATUR. W Warszawie dnia 18. Stycznia 1829. JAN PAWEŁ WORONICZ, Arcy-Biskup Warszawski Prymas Królestwa mp. Przypisy:

(1) W Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim takie towarzystwa skryte przez wyrok Cesarsko-Królewski z dnia 21 sierpnia r. 1822 zniesione zostały. Bulle także Papieżów, o których się teraz mówiło, wydane przeciwko tymże towarzystwom z rozkazu Biskupów były ogłoszone we wszystkich Kościołach Królestwa Polskiego. Naprzód Bullę Piusa VII – Ecclesiam a Jesu Christo – r. 1822 a potem Bullę Leona XII – Quo graviora mala – r. 1827 wiernym na nabożeństwo zgromadzonym z Ambon odczytano.

Względem tej Bulli Leona XII to uważyć należy, że ona obejmuje dosłownie, i wyraźnie potwierdza wraz z klątwami wszystkich poprzedników jego Bulle wymierzone przeciw Massonom i innym podobnym sektarzom.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: